Visie

Als senior HRM adviseur steek ik sterk in op duurzame inzetbaarheid als basis voor het voeren van een goed personeelsbeleid.

Het leggen van verbindingen, het versterken van de ontwikkeling van de organisatie en het mede zorgen voor een goed werkklimaat behoren tot mijn kerndoelen.

Ik ben tevreden als de medewerkers goed in hun vel zitten en de organisatie daardoor scherper en beter presteert.

HRM draait voor mij om:

Aandacht | duurzame inzetbaarheid | verbinden | doorgaande leerlijnen | flexibiliteit | maatschappelijk- en sociaal bewustzijn | samenwerken | talentmanagement | presteren.