Hello World this is Milo! HR Diensten

31 augustus 2016

Algemeen

Foto bij pagina blog

Na een paar maanden zwoegen en veel hulp van andere mensen is de website Milo! HR Diensten een feit. Een speciaal dankwoord wil ik richten aan Tanja Cavaljé en Mitchell Bouwman zonder hun hulp was dit project niet zo geslaagd!

De eenmanszaak MiloHR! Diensten is per 1 juni 2016 opgestart en per 1 september 2016 operationeel. Vanuit mijn kant bestond de behoefte om mijn kennis en kunde aan meer dan een werkgever aan te bieden.