Projecten

Voor mijn referenties en projecten, zie ook mijn LinkedIn pagina.

Aantal projecten:

Vanaf 9 december 2016 tot 15 juli 2017 ingezet als interim HRM bij Koraalgroep Onderwijs, Het Driespan en Saltho Onderwijs. Het betrof een paar specifieke opdrachten, het actualiseren functieboek conform fuwasys Onderwijs naar aanleiding van het Reorganisatieplan uit 2013, het mede opstellen van het bestuursformatieplan en het ontwikkelen van een model om de formatieve personele bezetting te monitoren.

In februari 2017 opdracht gekregen van Woltring & Partners om voor een van hun klanten de nieuwe functiebeschrijvingen en waarderingen voor het samenvoegen van twee bestuurskantoren te herijken conform Fuwasys onderwijs.

In augustus 2017  de ACT meting afgenomen  en doorgesproken met de trainees(startende leerkrachten) van stichting Xpect Primair. Hierbij krijgt de kandidaat een meer diepgaand inzicht in zijn/haar persoonlijke drijfveren, talenten en potentieel. Hierbij ook een rapportage aangeleverd aan de begeleider van de trainees en manager P&O over het ontwikkelingspotentieel van de trainees en advies over de begeleiding.

In januari 2018 korte analyse gemaakt van verschillende payroll aanbieders en advies uitgebracht aan Vlinderss Support & Services.

In maart 2018 het maken en opstellen van het bestuursformatieplan 2018-2019 voor Koraalgroep Onderwijs, Het Driespan.

In augustus 2018  de ACT meting afgenomen  en doorgesproken met de trainees(startende leerkrachten) van stichting Xpect Primair. Hierbij krijgt de kandidaat een meer diepgaand inzicht in zijn/haar persoonlijke drijfveren, talenten en potentieel. Hierbij ook een rapportage aangeleverd aan de begeleider van de trainees en manager P&O over het ontwikkelingspotentieel van de trainees en advies over de begeleiding.

In de periode van april tot en met oktober 2018 ondersteuning geboden aan de afdeling P&O bij Stichting Pallas bij het invoeren en opzetten van het handboek Privacy in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Vanaf januari 2019 tot en met maart 2019 het mede opstellen van het bestuursformatieplan 2019-2020 voor Koraalgroep Onderwijs “Het Driespan”.

In de periode vanaf maart 2019 tot juli 2019 het Fuwasys beschrijven en waarderen van verschillende functies voor de Coöperatieve Dommelgroep en de daarbij aangesloten stichtingen. In de Periode van juli 2019 tot januari 2020 voor Xpect Primair weer de ACT-meting mogen afnemen bij hun trainees, het actualiseren van het functieboek voor stichting Filios scholengroep, het Fuwasys beschrijven en waarderen van de functies binnen de afdeling P&O van stichting Signum, het opstellen van een functiehuis voor CisT ten behoeve van de verzelfstandiging en afsplitsing van de gemeente Tilburg.

In de periode van januari 2020 tot januari 2021 voor Vlinderss Support & Services een aantal P&O vraagstukken behandeld, het opstellen van een bestuurderscontract voor CisT, het Fuwasys beschrijven en waarderen van verschillende functiies voor de Coöperatieve Dommelgroep en de daarbij aangesloten stichtingen, voor Xpect-Primair weer de ACT-meting mogen afnemen bij hun trainees, het actualiseren van het functieboek voor Montessori Kindcentrum Montijn.

In de periode van januari 2021 tot augustus 2021 het Fuwasys beschrijven en waarderen van de functie begeleider passend onderwijs voor stichting samenwerkingsverband Plein 013 en het mede vorm geven aan de nieuwe organisatie met het Fuwasys beschrijven en waarderen van de nieuwe functies en het mede inrichten van de organogram. Daarnaast voor verschillende stichtingen het Fuwasys beschrijven en waarderen van nieuwe functies.