Referenties & projecten

Voor mijn referenties en projecten, zie ook mijn LinkedIn pagina.

Interim HRM.

Koraalgroep Onderwijs

Wat mij betreft had je af en toe wat commerciëler c.q. pro-actiever mogen zijn. Het werk ophalen en nog meer zien liggen, zeg maar. Aan de andere kant, dat had wellicht ook afgeleid van de voortgang die je voor ons hebt gemaakt in de dossiers waarin we je gevraagd hebben. Verder heb ik je ervaren als een fijne HR-collega, waarin ik zeker aan terugdenk als ik in West-Brabant op zoek moet naar een gedegen technisch goed onderlegde HRM-er in het primair onderwijs! 

Kalinka Winkelman-17 juli 2017,  werkzaam als interim Strategisch HRM bij Koraalgroep Onderwijs, Het Driespan en Saltho Onderwijs.

Aantal projecten:

Vanaf 9 december 2016 tot 15 juli 2017 ingezet als interim HRM bij Koraalgroep Onderwijs, Het Driespan en Saltho Onderwijs. Het betrof een paar specifieke opdrachten, het actualiseren functieboek conform fuwasys Onderwijs naar aanleiding van het Reorganisatieplan uit 2013, het mede opstellen van het bestuursformatieplan en het ontwikkelen van een model om de formatieve personele bezetting te monitoren.

In februari 2017 opdracht gekregen van Woltring & Partners om voor een van hun klanten de nieuwe functiebeschrijvingen en waarderingen voor het samenvoegen van twee bestuurskantoren te herijken conform Fuwasys onderwijs.

In augustus 2017  de ACT meting afgenomen  en doorgesproken met de trainees(startende leerkrachten) van stichting Xpect Primair. Hierbij krijgt de kandidaat een meer diepgaand inzicht in zijn/haar persoonlijke drijfveren, talenten en potentieel. Hierbij ook een rapportage aangeleverd aan de begeleider van de trainees en manager P&O over het ontwikkelingspotentieel van de trainees en advies over de begeleiding.

In januari 2018 korte analyse gemaakt van verschillende payroll aanbieders en advies uitgebracht aan Vlinderss Support & Services.

In maart 2018 het maken en opstellen van het bestuursformatieplan 2018-2019 voor Koraalgroep Onderwijs, Het Driespan.

In augustus 2018  de ACT meting afgenomen  en doorgesproken met de trainees(startende leerkrachten) van stichting Xpect Primair. Hierbij krijgt de kandidaat een meer diepgaand inzicht in zijn/haar persoonlijke drijfveren, talenten en potentieel. Hierbij ook een rapportage aangeleverd aan de begeleider van de trainees en manager P&O over het ontwikkelingspotentieel van de trainees en advies over de begeleiding.

In de periode van april tot en met oktober 2018 ondersteuning geboden aan de afdeling P&O bij Stichting Pallas bij het invoeren en opzetten van het handboek Privacy in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).