HR ondersteuning

Komt u tijdelijk capaciteit te kort op uw P&O afdeling?

U kunt mij voor maximaal een werkdag per week inzetten om tijdelijk uw capaciteit van uw P&O afdeling te verhogen. Zowel op het gebied van uitvoerende dan wel ondersteunende werkzaamheden en/of beleidsontwikkeling kunt u mij inzetten.

Een aantal diensten gespecificeerd:

  • Opstellen van verzuimdossiers conform wet verbetering Poortwachter.
  • Opzetten van een begeleidingstraject voor een personeelslid.
  • Advies over dossiervorming of het daadwerkelijk in orde maken voor het melden aan UWV en/of voldoen aan de instroomtoets Participatiefonds.
  • Ontwikkelen en implementeren van instrumenten of advisering van instrumenten ten behoeve van het P&O Beleid.
  • Het opstellen van functieprofielen en het waarderen ervan.
  • Ook kunt u gebruik maken van mijn diensten voor het aanvragen van een ESF-subsidie en de administratieve afhandeling daarvan of andere soortige subsidies die lopen via het arbeidsmarktplatform PO.
  • Opzetten van een allocatiemodel, beheer van een allocatiemodel, opzetten van meerjaren formatieplannen, berekenen van uitstroom personeel en het opstellen van een meerjaren personeelsplanning, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Wenst u een andere ondersteuning dan wat hierboven genoemd staat op het gebied van HR? Neem dan contact op met milo@milohrdiensten.nl .